White Radish Kimchi

Korean white radish, pickled with rice vinegar, white pepper and carrots.